Meer kennis van de wetgeving rondom cosmetica scheelt u zeker tijd, geld en wellicht ook frustratie.

Deze eendaagse training biedt als het ware een plattegrond van de cosmetica, zodat u weet waar u heen moet. Iedere training wordt aangepast aan uw bedrijf, uw producten en aan wat u al weet.

U wilt producten voor persoonlijke verzorging produceren, laten produceren of importeren voor de Europese markt. Aan welke wettelijke eisen moeten uw producten voldoen?

4 uur intensieve, persoonlijke training gericht op uw producten en aanwezige kennis maken dit volgens deelnemers een waardevolle introductie, gecompleteerd met twee uur gratis ondersteuning bij de verdere uitwerking in uw praktijk.

U krijgt inzicht, vaardigheden en de nodige documentatie.

Het doel van deze cursus is u vertrouwd te maken met de wetten en regels die van belang zijn voor uw cosmetische producten. Na afloop weet u:

• wat nodig is voor een veiligheidsbeoordeling

• welke claims mogelijk zijn voor uw product

• wat op de verpakking móet en wat erop mág

• hoe u een dossier voor een product maakt

• wat u moet doen voor GMP

Onze ervaring is dat u na deze cursus vlot zelfstandig verder kunt. De cursus is bedoeld voor 1 of 2 personen en wordt op uw locatie gegeven. Dit heeft als grote voordeel dat al uw gegevens en producten beschikbaar zijn. De cursus wordt altijd aangepast aan het kennisniveau van de cursist, uw productlijn en aan uw specifieke bedrijfssituatie.

De cursus bestaat uit twee modules bij u op locatie en een derde module vanuit onze burelen of bijvoorbeeld in uw fabriek, waar maar behoefte aan is.

Het programma op locatie ziet er zo uit:

10.15-10.30 Kennismaking

10.30-12.30 Module 1: Wettelijk kader, de VWA op bezoek, inhoud dossier, beginselen veiligheidsevaluatie.

12.30-13.00 Lunch (door u te verzorgen!)

13.00-15.00 Module 2: We vervolgen met de systematiek van de veiligheidsevaluatie en verder claims, etiketteringsregels, toepassen van het geleerde op uw producten, afspraken over de derde module (waar, wat en hoe)

Module 3 plannen we na afloop van de cursus. Deze module omvat de mogelijkheid om gedurende twee weken na de cursus twee uur ‘raad en daad’-tijd te gebruiken. Wij staan u te woord per telefoon of per e-mail. Zo krijgt u gelegenheid vragen te stellen en meer uitleg te krijgen over het in de praktijk brengen van wat u heeft geleerd.

De investering bedraagt € 490,- exclusief reiskosten.

Het intakegesprek voor de training Cosmetica & Wetgeving kan bij u plaatsvinden of op het kantoor van Zagt & Van Elk Consultancy.