Servicecontract

In het servicecontract zijn inbegrepen:

• Het bijhouden van de Cosmetica Verordening, Claims Verordening en Aerosol Directive m.b.t. wijzigingen in labelling, PIF en ingrediënten die van toepassing zijn op uw producten.
• Zoveel mogelijk anticiperen op de genoemde wijzigingen op basis van informatie uit werkgroepen, fora, notulen uit de EU etc.
• Verwerken van kleine wijzigingen (klein volgens CPNP-normen) in de PIF-s en in CPNP.
• Laag tarief voor bovenstaande werkzaamheden.
• Gratis verwerken van verbeteringen in de PIF’s van wijzigingen in Annex III t/m VI
• Gratis verwerken van verbeteringen ten gevolge van ervaringen opgedaan bij inspecties door “competent authorities”.
• Gratis beantwoorden van kleine vragen.
• Eenmaal per jaar een gratis updategesprek (vinger aan de pols!)