Import, Distributie en Responsible Person

Brengt u een product van buiten de EU voor het eerst op de Europese markt? Dan is het product zelden kant en klaar. Het is altijd nodig om de formulering na te kijken, het etiket zo nodig aan te passen, het productinformatiedossier op orde te maken en de notificatie in CPNP te doen.

Als u een cosmetisch product in de EU op de markt brengt, moet daarvoor in de EU een Responsible Person (RP) (de Verantwoordelijke Persoon) aangewezen worden. Deze rechtspersoon zorgt ervoor dat aan de verplichtingen wordt voldaan, zoals in de Cosmetica Verordening (CPR 1223/2009) is vastgelegd.

Bent u distributeur, maar niet de RP? Verzeker u ervan dat de RP zijn productdossiers, labelling en notificatie op orde heeft. U dient zelf als distributeur aangemeld te worden in CPNP.

Heeft u een RP nodig die voor u zorgt dat uw producten correct op de Europese markt komen? U kunt als fabrikant of importeur een in de EU gevestigde rechtspersoon, bij schriftelijke machtiging, als RP aanwijzen. Wij kunnen uw RP zijn en deze dienst aan u leveren.

Heeft u vragen over hoe de wetgeving op uw product van toepassing is? Wij adviseren u graag. Bel of mail ons om uw verkoopstrategie in de EU eens te bespreken.